Volary, 23-30 luglio 2022

Příjezd  na adresu Městský hotel Bobík (Náměstí 325) sobotu 23. 7. 2022 od 14:00 Společné setkání v 18:00 na vernisáži Petry Jovanovské v Městské Galerii Volary Společná večeře v Hotelu Bobík v 19:00  informace o celém pobytu Neděle 24. 7. 2022 individuální prohlídka Volar a okolí Pondělí 25. 7. 2022 v 10:00 hodin přijetí u starosty následně komentovaná prohlídka Volar a okolí Pátek 29. 7. 2022 v 17:00 hodin – vernisáž výstavu obrazů vytvořených v průběhu workshopu Sobota 30. 7. 2022 – odjezd Zázemí pro tvorbu Základní umělecká škola Volary.

Arrival at the address Městský hotel Bobík (Náměstí 325) on Saturday 23. 7. 2022 from 14:00 Joint meeting at 6:00 pm at the opening of the exhibition of Petra Jovanovská in the Volary Municipal Gallery Joint dinner at Hotel Bobík at 7:00 pm – information about the whole stay Sunday 24. 7. 2022 individual tour across the town and surroundings Monday, July 25, 2022 at 10:00 am reception by the mayor, followed by a guided tour of Volary and its  surroundings Friday, July 29, 2022 at 5:00 pm – opening of the exhibition of paintings created during the workshop Saturday 30. 7. 2022 – departure Background for the creation of the Volary Elementary Art School.